Souhlas se zpracováním osobních údajů - GDPR

Proč Vám předkládáme tento souhlas?

Především proto, abychom vám nabízeli jen služby, které jsou pro Vás relevantní a skutečně Vás zajímali.

Jaké údaje o Vás budeme zpracovávat a za jakým účelem?

Jméno, příjmení, e-mailovou adresu, název společnosti, telefon za účelem:

 • podkladů pro fakturaci
 • doručení objednávky naším dopravcem
 • kontaktování zákazníka v rámci zrušení objednávky, změny místa doručení objednávky atd..
 • zařazení do databáze pro zasílání obchodních sdělení online způsobem, jejichž obsahem jsou aktuální informace, jídelní lístky, akce naší společnosti atd..

Jakým způsobem budeme údaje zpracovávat?

Automatizovaně i manuálně. Také budeme provádět analýzy včetně profilování s cílem, co nejlépe přizpůsobit produktovou nabídku našich akcí.

Zpracování osobních údajů je prováděno vlastními zdroji, osobní údaje však mohou zpracovávat i následující zpracovatele:

 • Poskytovatel softwaru k rozesíláním hromadných e-mailových zpráv.
 • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které v současné době společnost nevyužívá.

Na jaké období souhlas udělujete?

Souhlas je zcela dobrovolný a můžete ho kdykoliv odvolat prostřednictvím e-mailu. Souhlas zůstává v platnosti po dobu registrace vašich údajů a využívání našich služeb a následují 3 roky poté, nebo do doby, než ho odvoláte.

 

 

 

Jaké máte práva v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů?

Vaše údaje zpracováváme transparentním způsobem a kdykoliv během zpracování můžete využít následujících práv:

 • požadovat informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat výmaz těchto osobních údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na společnost nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kde získáte další informace?

Další informace si můžete vyžádat telefonicky na zákaznické lince +420 602 64 56 56 nebo e-mailové adrese info@plzenskeobedy.cz.

Potvrzením Vaší emailové adresy udělujete souhlas se zpracováním osobních údajů - Společnosti TRIEL servis s.r.o., se sídlem Baarova 2593/2, 301 00, Plzeň, IČ: 11646497, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Pro schválení podmínek GDPR se, prosím, registrujte nebo přihlaste ke svému účtu.